Infozentrums


Liptovský Mikuláš

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 (0)44-552 2418, Fax: +421 (0)44-551 4448
e-mail: infolm@trynet.sk
 

Zuberec Turistická informačná kancelária Zuberec
Zuberec 289, 027 32 Zuberec
Tel.: +421 (0)43-539 5197, Fax: +421 (0)43-539 5359
e-mail: info@zuberec.sk
 
Kvačany INFORMAČNO-VZDELÁVACIE CENTRUM
032 24 Kvačany 95
Tel.: +421 (0)44-55 975 55, +421 (0)44-55 973 92
Fax: +421 (0)44-55 973 92
 
Liptovský Ján INFORMAČNÉ CENTRUM
ul. Nová 311 (Jednota - na poschodí), 032 03 Liptovský Ján
Tel.: +421 (0)44-528 0470, Fax: +421 (0)44-528 0471
e-mail: icljan@stonline.sk
 
Ružomberok Kultúrne a informačné centrum
Madačova č. 3, 034 01 Ružomberok
Tel./Fax: +421 (0)44-4326 887, Fax: +421 (0)44-432 3216
e-mail: kicrbk@isternet.sk
 
Liptovský Hrádok

IC Liptovský Hrádok
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel.:  +421 (0)44-522 50 60, +421 (0)44-5222 572
Fax: +421 (0)44-522 24 91, e-mail: hotline@liptov-online.com
 

Dolný Kubín Turistická informačná kancelária – Slovakotour
Gäceľská 1, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 (0)43-586 7299


Zurück Home Westliche Tatra