Infozentrums


Liptovský Mikuláš

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 (0)44-552 2418, Fax: +421 (0)44-551 4448
e-mail: infolm@trynet.sk
 

Liptovský Ján INFORMAČNÉ CENTRUM
ul. Nová 311 (Jednota - na poschodí), 032 03 Liptovský Ján
Tel.: +421 (0)44-528 0470, Fax: +421 (0)44-528 0471
e-mail: icljan@stonline.sk
 
Ružomberok Kultúrne a informačné centrum
Madačova č. 3, 034 01 Ružomberok
Tel./Fax: +421 (0)44-432 6887, Fax: +421 (0)44-432 3216
e-mail: kicrbk@isternet.sk
 
Liptovský Hrádok

IC Liptovský Hrádok
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel.:  +421 (0)44-522 50 60, +421 (0)44-5222 572
Fax: +421 (0)44-522 24 91, e-mail: hotline@liptov-online.com
 

Banská Bystrica Kultúrne a informačné stredisko
Námestie Š. Moysesa 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0)48-16 186, +421 (0)48-415 5085
Fax: +451 (0)48-415 2914, e-mail: pkobb@isternet.sk
 
Brezno Turistická informačná kancelária
Námestie M. R. Štefánika 55, 977 01 Brezno
Tel./Fax: +421 (0)48-611 4221, e-mail: mubrezno@mbox.zelpo.sk
 
Poprad Mestské informačné centrum
Námestie sv. Egídia 114, 058 42 Poprad
Tel.: +421 (0)52-161 86, +421 (0)52-772 1394
e-mail: infopp@msupoprad.sk
 


Zurück Home Niedere Tatra